Regulamin Szkoły pływania Terapia Wodna Aleksandra Harpak

 1. Uczestnicy zajęć Szkoły pływania Terapia Wodna Aleksandra Harpak zwana dalej Szkołą mają obowiązek przestrzegania regulaminu Szkoły i regulaminu Pływalni Uniwersyteckiej.
 2. Kursy prowadzone są w cyklach semestralnych, każdy z określoną liczbą zajęć. Grafik i cennik zajęć dostępny jest na stronie Szkoły ( terapaiwodna.pl).
 3. Kursanci bądź ich opiekunowie deklarują brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki, doskonalenia pływania bądź rehabilitacji w wodzie.
 4. Przed i po zajęciach instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na basenie. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z miejsca zbiórki przy basenie.
 5. W jednej grupie może znajdować się od 5-11 kursantów ( plus 2 odrabiających zajęcia).
 6. Do szatni można wejść 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich.
 7. Jednostkowy czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Czas basenowy dla Kursanta to 60 minut, po przekroczeniu tego czasu Kursant musi zapłacić za czas przekroczony.
 8. Opiekun Kursanta ma możliwość wejścia z Kursantem do szatni basenu i na nieckę basenu. W tym wypadku otrzymuje pasek wejścia na basen przed i po zajęciach każdorazowo z czasem 15 minut. Po przekroczeniu tego czasu musi dopłacić w kasie za czas przekroczony.
 9. W przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć, tylko po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ( np. tel, sms). Termin odrabiania opuszczonej lekcji należy uzgodnić z instruktorem Szkoły.
 10. Nieodrobione zajęcia nie przenoszą się na kolejny semestr i nie mogą być odliczane z kwoty wynikającej z ceny kolejnego kursu.
 11. Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW i nie ponosi odpowiedzialności zza nieszczęśliwe wypadki.
 12. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych informując o tym fakcie uczestników i przeprowadzić je w innym terminie.
 13. Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora jest zabronione.
 14. Zajęcia mogą być nagrywane bądź fotografowane.
 15. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu kursu/zajęć oraz podpisania Oświadczenia/ Umowy z Za nieobecność podczas trwania nauki pływania pieniądze nie są zwracane.
 16. Opłacenie kursu/zajęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 18. Uczestników zajęć obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

Regulamin Pływalni Uniwersyteckiej

http://www.uwm.edu.pl/basen/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58